ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสู
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :ครู คศ.3 / ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารวิชาการ