ชื่อ - นามสกุล :นางกรุณา พร้อมญาติ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสายชั้น ช่วงชั้นที่ 1
หน้าที่หลัก :คศ.3/ การประถมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าสายชั้น ช่วงชั้นที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสายชั้น