เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website


โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา. 308 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทร.074-300-137 
www.nikomschool.net     admin@nikomschool.net